mrh_0268

بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه انارستان

محمود واعظی _وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات_ در نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی  (تلکام) حضور یافت و از غرفه انارستان دیدن به عمل آورد.

در بازدید از بزرگ ترین گردهمایی مخابراتی کشور، چند تن از معاونان وزیر _نصرالله جهانگرد، علی اصغر عمیدیان و محمدجواد آذری جهرمی _ معاونان وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات_ هم حضور داشتند.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی صبح امروز (یکشنبه ۴ مهر) با حضور بیش از ۳۱۵ شرکت کننده داخلی توسط وزیر ارتباطات گشایش یافت.