mrh_1059

MVNO با مشارکت مردم

در نشست «انارستان بزرگ ترین زیست بوم حوزه کودک و نو جوان با بیش از یک میلیون کاربر در راستای راه اندازیMVNO  تخصصی» که در هفدهمین نمایشگاه تلکام برگزار شد، امین کلاهدوزان _مدیرMVNO  گروه انارستان_ درباره نحوه ارتباط این سیستم با مخاطبان توضیحات لازم را ارائه کرد.

کلاهدوزان در توضیح نحوه فعالیت مجموعه شان گفت: «مدلی که برای سیستم مان تعریف کرده ایم طوری است که بتوانیم از توانمندی کلیه اقشار استفاده کنیم. یعنی دانشجوی نرم افزار تا مردم عادی بتوانند در این پروژه شرکت داشته باشند. ما اپلیکیشن ساز رایگان را در اختیار مردم قرار داده ایم تا بر اساس نیازهایشان آن را توسعه یا تغییر بدهند.»

وی در ادامه به نقش مخاطبان درMVNO  اشاره کرد و افزود: «ما از مردم خواسته ایم که در برای رسیدن به اهداف ما به نفع خودشان، به ما کمک کنند. حتی ترتیبی داده شده است تا مردم خودشان نام تجاری را برگزینند. سامانه پیامکی ۶۰۲۰۶ به همین منظور راه اندازی شده است و به برنده جوایز ارزنده ای تعلق خواهد گرفت.»