photo_2016-09-27_15-03-54

«بهان» در نارشو

دانش آموزان دبیرستان «بهان» منطقه ۵ تهران از هفدهمین نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (تلکام) بازدید کردند و در غرفه انارستان حضور یافتند. آن ها در بازدید از بخش های مختلف انارستان با مسوولان نارشو هم به طور مفصل گفت و گو کردند و سوالات خود را مطرح کردند.

هفدهمین نمایشگاه (تلکام) در حال برگزاری است و تا هفتم مهر ماه ادامه دارد.