mrh_1460

دانش آموزان «بهان» برندگان نارلیگا

دانش آموزان دبیرستان پسرانه «بهان» در سومین روز نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (تلکام) از غرفه انارستان و بازدید کردند و در فضای ویژه ای که نارلیگا برایشان تدارک دیده بود، بازی کردند و جایزه گرفتند.

در این مسابقه آقایان پارسا عرشی، آرین شعاعی، مبین عبدالله زاده، شایان اعتمادی، مهدی محمودی، پارسا حسینی و علی عبداللهی جایزه بردند.

هفدهمین نمایشگاه (تلکام) در حال برگزاری است و تا هفتم مهر ماه ادامه دارد.