mrh_2195

«خسرو سلجوقی» در انارستان

در آخرین روز از هفدهمین نمایشگاه صنایع مخابرات و اطلاع رسانی، خسرو سلجوقی _عضو هیات عامل سازمان فناوری و ارتباطات (فاوا)_ از غرفه انارستان بازدید کرد و در جلسه ای با محسن مروجی _مدیر مجموعه انارستان_ و امین کلاهدوزان _مدیر سرویس MVNO_ درباره نحوه ی معرفی MVNO گفت و گو کردند.
در ادامه برنامه بازدید، سلجوقی از بخش های مختلف انارستان دیدن کرد و مسوولان غرفه توضیحات لازم را جهت آشنایی با سرویس های گوناگون ارائه کردند.