جشنواره بزرگ سین جیم

انارستانی ها از 1 آذر تا شب یلدا فرصت دارید در بازی سین جیم شرکت کنید و به رقابت بپردازید

جوایز:

نفر اول شارژ 30 هزار تومانی

نفر دوم شارژ 20 هزار تومانی

نفر سوم شارژ 10 هزارتومانی