تیم فوتبالت رو بساز، جایزه ببر!

تمامی شرکت کنندگان برنده شارژ 2 هزارتومانی انارستانی می‌شن!!
جایزه ویژه نفرات برتر ⚽
نفر اول : 50 هزارتومان شارژ انارستانی
نفر دوم : 20 هزارتومان شارژ انارستانی
نفر سوم : 10 هزار تومان شارژ انارستانی

راستی !
با شماره انارستانی 15 درصد تخفیف خرید سکه داری 🔥