کمپین چله بازی‌خان

” با شرکت در کمپین چله بازی‌خان برنده گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A04s شوید.

این کمپین از تاریخ 11 آبان الی 01 دی در قالب 4 لیگ برگزار می‌شود. با شرکت در لیگ‌ها و کسب امتیاز مورد نظر هر بازی، امتیازهای خود را برای قرعه‌کشی افزایش دهید.

نکته: در بازه 11 آبان الی 01 دی به ازای خرید هر 30،000 زر یک امتیاز قرعه‌کشی گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A04s بدست می‌آورید.

برای برنده شدن کمپین چله بازی‌خان، با شرکت در لیگ‌های زیر و جمع‌آوری امتیاز شانس برنده شدن خود را افزایش دهید:

 
لیگ 1:
 • بازی‌ها: مامان محمدصادق و پل صدر

 

جوایز شما:

 • نفرهای اول تا پانزدهم: شارژ
 • هر 2000 امتیاز در بازی مامان محمدصادق = 1 امتیاز شرکت در قرعه‌کشی
 • هر 10000 امتیاز در بازی پل صدر = 1 امتیاز شرکت در قرعه‌کشی

 

مهلت شرکت: از 11 آبان تا 19 آبان

 
لیگ 2:
 • بازی‌ها: خارپشته و آقامحمدجواد

   

جوایز شما:

 • نفرهای اول تا پانزدهم: شارژ
 • هر 1000 امتیاز در بازی خارپشته = 1 امتیاز شرکت در قرعه‌کشی
 • هر 3000 امتیاز در بازی آقا محمدجواد = 1 امتیاز شرکت در قرعه‌کشی

 

مهلت شرکت: از 02 آذر تا 10 آذر

 
لیگ 3:
 • بازی‌ها: بکش بالا و ورود آقایان ممنوع

  

جوایز شما:

 • نفرهای اول تا پانزدهم: شارژ
 • هر 8000 امتیاز در بازی بکش بالا = 1 امتیاز شرکت در قرعه‌کشی
 • هر 2000 امتیاز در بازی ورود آقایان ممنوع = 1 امتیاز شرکت در قرعه‌کشی

 

مهلت شرکت: از 11 آذر تا 20 آذر

 
لیگ 4:
 • بازی‌ها: بالابام و بشمارش

جوایز شما:

 • نفرهای اول تا پانزدهم: شارژ
 • هر 5000 امتیاز در بازی بالابام = 1 امتیاز شرکت در قرعه‌کشی
 • هر 1500 امتیاز در بازی بشمارش = 1 امتیاز شرکت در قرعه‌کشی

 

مهلت شرکت: از 21 آذر تا 01 دی

 

نکته:  در لیگ برگ‌ریزان بازی‌خان، نفرهای برتر امتیازات خود را جمع کرده‌اند:

 • نفرهای اول تا سوم: 2 امتیاز
 • نفرهای چهارم تا دهم: 1 امتیاز

شما می‌توانید همین الآن بازی‌خان را نصب کنید و با جمع‌آوری امتیازات خود، فرصت برنده شدن یک گوشی موبایل سامسونگ مدل گلکسی A04s را افزایش دهید! “