پرسش‌های متداول

سیم‌کارت انارستان به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

سیم‌کارت انارستان به‌تمامی کودکان و نوجوانان ایرانی در گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال به‌صورت رایگان تعلق می‌گیرد.

نحوه فعال‌سازی سیم‌کارت انارستان به چه صورت است؟

برای فعال‌سازی سیم‌کارت کافی است یکی از والدین با در دست داشتن کد فعال‌سازی سیم‌کارت به همراه ‌کارت ملی خود و شناسنامه فرزند به دفاتر خدمات مشترکین همراه اول مراجعه کند.

مدارک موردنیاز برای فعال‌سازی سیم‌کارت انارستان چیست؟

کد فعال‌سازی سیم‌کارت، کارت ملی والد (پدر یا مادر) و شناسنامه کودک یا نوجوان

سیم‌کارت‌های انارستان در کدام یک از دفاتر قابل فعال‌سازی می‌باشند؟

در کلیه دفاتر خدمات مشترکین همراه اول ایران امکان فعالسازی وجود دارد.

آیا کودک یا نوجوان به‌تنهایی و بدون حضور والد می‌تواند در دفاتر، سیم‌کارت انارستان را فعال کند؟

خیر، فعال‌سازی سیم‌کارت انارستان تنها با حضور یکی از والدین به همراه مدارک شناسایی (کارت ملی والد، شناسنامه فرزند) امکان‌پذیر است.

آیا به هر کودک یا نوجوان بیش از یک سیم‌کارت انارستان تعلق می‌گیرد؟

خیر، به هر کودک یا نوجوان ۶ تا ۱۸ سال ایرانی تنها یک‌ سیم‌کارت تعلق می‌گیرد.

مالک سیم‌کارت انارستان کیست؟

طبق قوانین و مقررات کشور افراد زیر ۱۸ سال امکان دریافت سیم‌کارت با نام خود را ندارند، به همین علت مالک سیم‌کارت انارستان تا قبل از ۱۸ سالگیِ فرزند، والد بوده و پس از پایان ۱۸ سالگی، فرزند می تواند با در دست داشتن شناسنامه به یکی از دفاتر همراه اول مراجعه کند و مالکیت سیم‌کارت را به‌نام خود انتقال دهد.

آیا بعد از ۱۸ سالگیِ فرزند، مالکیت سیم‌کارت به او واگذار خواهد شد؟ در این راستا چه اقداماتی نیاز به انجام است؟

بله، پس از پایان ۱۸ سالگیِ، نیاز است فرزند با در دست داشتن شناسنامه به یکی از دفاتر همراه اول مراجعه کند و مالکیت سیم‌کارت را به‌نام خود انتقال دهد.

آیا پس از ۱۸ سالگی، نوجوان انارستانی باقی خواهند ماند؟

خیر، پس از رسیدن دانش‌آموز به ۱۸ سالگی، سیم‌کارت انارستان به‌صورت خودکار با حفظ شماره به سیم‌کارت اعتباری عادی تغییر وضعیت می‌دهد.

آیا یک والد می‌تواند برای همه فرزندان خود سیم‌کارت انارستان تهیه کند؟

بله، یک والد می‌تواند برای هر یک از فرزندان ۶ تا ۱۸ سال خود یک سیم‌کارت انارستان تهیه کند.

آیا ۰۹۹۴ سر شماره اختصاصی سیم‌کارت انارستان است؟

بله ۰۹۹۴ سر شماره اختصاصی سیم‌کارت انارستان است.

آیا امکان دریافت شماره گلچین و خاص در سیم‌کارت‌های انارستان وجود دارد؟

خیر، شماره انارستان در دفاتر خدمات همراه اول ارایه می‌شود و به‌صورت تصادفی به اشخاص اختصاص می‌یابد و امکان انتخاب و یا گلچین شماره وجود ندارد.

آیا امکان دریافت سیم‌کارت انارستان به‌صورت اینترنتی وجود دارد؟

بله، از طریق مراجعه به فروشگاه آنلاین همراه اول می توانید اقدام به تهیه سیم کارت انارستان نمایید.

آیا صدور مجدد سیمکارت مفقودشده دارای هزینه است؟

بله، صدور سیم‌کارت المثنی دارای هزینه‌ای برابر با ۷ هزار تومان است.

برای دریافت سیم‌کارت المثنی انارستان چه اقدامی لازم است؟

برای دریافت سیم‌کارت المثنی کافی است والد (ثبت‌نام کننده سیم‌کارت) با در دست داشتن کارت ملی خود و شناسنامه فرزند به دفاتر خدمات مشترکین همراه اول مراجعه کند.

شرایط واگذاری سیمکارت انارستان برای کودکان بی‌سرپرست و یا تحت قیومیت چیست؟

در حال حاضر این امکان وجود ندارد و تنها برای والدین امکان فعال‌سازی این سیم‌کارت میسر است.

آیا این سیم‌کارت به اتباع خارجی واگذار می‌شود؟

بله، والدین اتباع خارجی می توانند با همراه داشتن گذرنامه یا کارت آمایش خود و فرزندان، اقدام به تهیه و فعالسازی سیم کارت انارستان برای فرزندان خود نمایند.

آیا می‌توان سیم‌کارت انارستان را واگذار کرد؟

خیر، با توجه به اینکه سیم‌کارت‌های انارستان برای هر کودک و نوجوان تنها یک‌بار فعال می‌شود، غیرقابل واگذاری است.

روال قطع شدن سیم‌کارت انارستان به چه صورت است؟

روال قطع و یک‌طرفه شدن سیم‌کارت‌های انارستان مشابه سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول است.
یکطرفه: (Suspend) هنگامیکه دوره اعتبار سیم‌کارت (براساس اعتبار زمانی و یا اعتبار ریالی، کارت شارژ خریداری شده) به پایان می‌رسد سیم‌کارت مشترک یکطرفه می‎شود. مشترک ظرف مدت ۲ ماه باید اقدام به افزایش اعتبار نماید، در طول این مدت مشترک صرفاً تماس و پیام کوتاه دریافت می‌نماید و قادر به برقراری ارتباط یا ارسال پیام کوتاه نمی‌باشد و اگر از اعتبار مکالمه دوره گذشته مبلغی باقی مانده باشد در صورت شارژ، اعتبار باقیمانده به اعتبار جدید اضافه می‌گردد.
غیر فعال (disable) :اگر مشترک در دوره وضعیت یکطرفه اقدام به افزایش اعتبار ننماید (طی ۲ ماه) وارد وضعیت غیر فعال می‌گردد، در این مدت (۱۲ماه) کلیه خدمات به استثناء امکان تماس با مراکز کمک‌های اضطراری غیر فعال بوده لیکن شماره مشترک حفظ خواهد شد و در صورت شارژ اعتبار باقیمانده از دوره قبل به دوره جدید منتقل نخواهد شد .
سلب امتیاز (pool) :درصورت عدم افزایش اعتبار در وضعیت غیرفعال (طی ۱۲ماه ) شماره و حق‌الامتیاز سلب می‌گردد.