مقاله‌ها


تفکر، خلاقیت و راهبردهای پیچیده در یک بسته

در بسته ششم بیش از همه بر مفهوم خلاقیت و تفکر تاکید شده است. در این بسته بازی اتللو معرفی

۰
۱۷۰۷

یک بسته برای سفر به تاریخ و دنیای دیگر

در بسته پنجم بیش از همه بر مفهوم کار گروهی، ارتباط با جمع و اهمیت خانواده تاکید شده است. جدای

۰
۱۶۱۹

از زیرخاکی تا برنامه‌نویسی اسکرچ در یک بسته

در بسته چهارم درمتن سرگرمی‌های جذاب، آموزه‌های تربیتی و روانشناختی، اطلاعات تاریخی و مهارت‌های ذهنی نهفته است در این بسته

۰
۱۶۸۵

یک بسته برای دوستی با انسان ها و طبیعت

در بسته سوم بیش از همه مفاهیم دوستی و مهروزی با خانواده، حیوانات و طبیعت مطرح هستند که در دنیای

۰
۹۱۸

از موزه لوور تا کاخ پادشاه پرتغال در یک بسته

بازدید از بزرگترین موزه دنیا، آموزش آنلاین نقاشی، تماشای یک انیمیشن جذاب و البته کاشیکاری در یک بازی رومیزی، جنبه

۰
۷۲۲