مقاله‌ها


تلنگرهای آموزش مجازی به نظام آموزشی

تغییرات نگرشی و روشی در «شیوه‌های آموزشی» یكی از سه ضلع مثلث آموزش كه در كنار «محتوای آموزشی» و «ابزار

۲
۱۰۵۸

تجربه آموزش غیرحضوری

اسفند ۱۳۹۸ معلمان هم نمی‌دانستند با چه شرايطی رو به رو هستند و تقریبا هیچکدام تصوری نداشتند که چه انتظاری

۵
۶۲۲۸

چرا فکر می‌کنیم تربیت فرزندان به تخصص و مهارت نیاز ندارد؟!

در بحث تربیت کودک و نوجوان هم از دید محتوا و هم از نظر روش نسخه واحدی وجود ندارد، تربیت

۱
۱۸۲۰

تفکر، خلاقیت و راهبردهای پیچیده در یک بسته

در بسته ششم بیش از همه بر مفهوم خلاقیت و تفکر تاکید شده است. در این بسته بازی اتللو معرفی

۰
۲۶۶۵

یک بسته برای سفر به تاریخ و دنیای دیگر

در بسته پنجم بیش از همه بر مفهوم کار گروهی، ارتباط با جمع و اهمیت خانواده تاکید شده است. جدای

۰
۲۵۱۸