مقاله‌ها


تلنگرهای آموزش مجازی به نظام آموزشی

تغییرات نگرشی و روشی در «شیوه‌های آموزشی» یكی از سه ضلع مثلث آموزش كه در كنار «محتوای آموزشی» و «ابزار

۲
۱۵۶۷

تجربه آموزش غیرحضوری

اسفند ۱۳۹۸ معلمان هم نمی‌دانستند با چه شرايطی رو به رو هستند و تقریبا هیچکدام تصوری نداشتند که چه انتظاری

۵
۷۵۴۹

تفکر، خلاقیت و راهبردهای پیچیده در یک بسته

در بسته ششم بیش از همه بر مفهوم خلاقیت و تفکر تاکید شده است. در این بسته بازی اتللو معرفی

۰
۳۲۸۳

یک بسته برای سفر به تاریخ و دنیای دیگر

در بسته پنجم بیش از همه بر مفهوم کار گروهی، ارتباط با جمع و اهمیت خانواده تاکید شده است. جدای

۰
۲۷۹۵

از زیرخاکی تا برنامه‌نویسی اسکرچ در یک بسته

در بسته چهارم درمتن سرگرمی‌های جذاب، آموزه‌های تربیتی و روانشناختی، اطلاعات تاریخی و مهارت‌های ذهنی نهفته است در این بسته

۰
۳۱۹۳