مقاله‌ها


هم آموزش هم سرگرمی در یک بسته

مخاطب بسته‌های در خانه بمانیم، هم کودکان و نوجوانان و هم پدر و مادرها هستند. این بسته‌ها پنج گروه موضوعی

۰
۱۵۸

از رد نظریه لوح سفید تا افزایش سواد رسانه‌ای والدین

انارستان با همکاری خبرگزاری فارس در سلسله نشست‌های کودک و اینترنت چالش‌های بهره‌گیری فرزندان از فضای مجازی را با کارشناسان

۰
۱۰۷

«بلوغ زودرس» نسلی سطحی‌نگر به جامعه تحویل می دهد

عارضه بلوغ‌زودرس به عوامل مختلفی بستگی دارد، یکی از این عوامل نوپدید بلوغ‌زودرس، استفاده بی رویه از دستگاه‌های دیجیتال و

۰
۲۱۱

کودکان امروزی و بحران تمرکز

روزانه انبوهی از پیام‌های خبری و تبلیغی و فرهنگی و انواع گیم و فیلم‌‌های جدید بر سر کودک امروزی می‌بارد

۰
۲۱۰

وقتی اینترنت، عزیزتر از والدین می شود

اینترنت و دستگاه‌های هوشمند همراه (موبایل، تبلت و نوت‌بوک)، به زندگی سرعت و راحتی بیشتری بخشیده است اما استفاده بی‌رویه

۰
۹۷