مقاله‌ها


مسئولیت‌های پدر و مادر در دنیای دیجیتال

ما به فرزندانمان کمک می‌کنیم تا بند کفش خود را ببندند، از خیابان رد شوند و در بوستان بازی کنند.

۰
۱۵۶

تکنولوژی و گسست نسل‌ها

خبرگزاری فارس در یک گزارش تحلیلی به تاثیرات تکنولوژی بر گسست

۰
۲۰۱

درفضای مجازی مربی دیجیتال فرزند خود باشیم

رشد شتابان دنیای دیجیتال پیوسته چالش‌های ناشناخته‌ای را پیش روی کاربران و خانواده‌ها قرار می‌دهد. خبرگزاری 

۰
۱۴۷

بچه‌هایی که دیگر بچه‌ نیستند

بر پایه آخرین پژوهش‌ها سن آغاز رشد جنسی در دختران از ۸ سال به ۶ سال کاهش پیدا کرده است،

۰
۱۵۶

نقش اسطوره‌ها در تربیت کودکان

اسطوره‌ها با کارکردهای نمادین، نقش موثری در پاسداری از هویت بومی و ملی جوامع دارند. باورهای اسطوره‌ای به درک اجتماعی

۰
۲۱۴