مقاله‌ها


یک بسته برای سفر به تاریخ و دنیای دیگر

در بسته پنجم بیش از همه بر مفهوم کار گروهی، ارتباط با جمع و اهمیت خانواده تاکید شده است. جدای

۰
۲۵۶۲

از زیرخاکی تا برنامه‌نویسی اسکرچ در یک بسته

در بسته چهارم درمتن سرگرمی‌های جذاب، آموزه‌های تربیتی و روانشناختی، اطلاعات تاریخی و مهارت‌های ذهنی نهفته است در این بسته

۰
۲۸۰۴

یک بسته برای دوستی با انسان ها و طبیعت

در بسته سوم بیش از همه مفاهیم دوستی و مهروزی با خانواده، حیوانات و طبیعت مطرح هستند که در دنیای

۰
۱۶۴۷

از موزه لوور تا کاخ پادشاه پرتغال در یک بسته

بازدید از بزرگترین موزه دنیا، آموزش آنلاین نقاشی، تماشای یک انیمیشن جذاب و البته کاشیکاری در یک بازی رومیزی، جنبه

۰
۱۸۵۴

هم آموزش هم سرگرمی در یک بسته

مخاطب بسته‌های در خانه بمانیم، هم کودکان و نوجوانان و هم پدر و مادرها هستند. این بسته‌ها پنج گروه موضوعی

۰
۱۴۸۱